HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

Siklód webkamera

 play-309042 960 720

Közérdekű információk

537005, Etéd, Fő u. 469.

Hargita megye

Tel:0266-226201

Fax: 0266-226259 

comunaatid@yahoo.com

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

Facebook Like Box

Önkormányzat Facebook


logo unios projekt

 

 

A « „A világ Öröksége, az Örökség világa” 30 – Európai Örökségek a 60 éves Unióért» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

 
 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 140 állampolgár részvételével, akik közül GALLODORO (10) - IT, GAVOI (10) -IT, A Bana (10) - ES, Kalonda és Bátka (40) – SK, Siklód és Torockó (50) – RO, FORJAES (10) -   P, PAVLIKENI (10) - BG lakosai. (HOLLÓKÖ – HU 600 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne HOLLÓKŐ, Magyarország HU volt, 09/12/2017 és 13/12/2017között

Részletes leírás:

09/12/2017 – én a téma:Érkezés, vendégek fogadása, Szolidáris és toleráns európai polgárság napja, Vitafórum, Ismerkedés - egymás megismerése, a házigazda, a meghívott települések és helyi civil kezdeményezéseik bemutatkozása. Az EU elfogadottsága – félelmek és kérdések közös feltárása- Vitaindító beszélgetés. Testvértelepüléseinkről - 6 országból, 140 európai polgár jelezte részvételét. Egy ilyen széleskörű találkozás feltétlenül elősegíti a nyelvi és kulturális sokszínűséget, mindezzel hozzájárulva a kultúraközi párbeszédhez. A nap célja javítani a toleranciát és a kölcsönös megértést a különböző európai múltra visszatekintő, eltérő fejlettségű országok polgárai között. Településenként, országonként, térségenként feltártuk az EU-val, mint intézménnyel szemben megerősödő ellenérzések gyökereit.

10/12/2017 - én a téma: „Fejlesztések Európája” - Határon átnyúló fejlesztések szakmai napja - Világörökségi nap. Ezen a napon magyarországi kiemelt turisztikai-, és egy határon átnyúló (magyar-szlovák) projekt eredményeit mutattuk be, gondolatébresztésként. Az eurokriticizmus Nyugat-Európában jellemző formájára kívántunk választ adni- a befizetett adók hasznosulását igazolva. Bemutattuk, hogyan segítették az Európa Uniós források határtérségünket. A fejlesztések hogyan támogatták a közös európai kultúra megőrzését, egymás értékeinek kölcsönös megismerését.

11/12/2017 - én a téma: „Fejlesztések Európája” - szakmai konferencia: Világörökségi és várományos helyszínek bemutatkozása. Alkalmat teremtettünk arra, hogy az európai adófizetők megértsék: minden fejlesztésre elköltött euró segítséget jelent a fejlődő térségek, országok számára. További célunk volt, elősegíteni a szemléletváltozást az európai döntéshozók körében, úgy a helyi intézmények szintjén, mint európai szinten.

A rendezvényre a testvértelepülések mellett Európai Parlamenti-, országgyűlési képviselők, közéleti szereplők, fejlesztéspolitikai szervezetek munkatársai is meghívást kaptak.

12/12/2017 – én a téma:„Európai örökség nap” és Testvértelepülési kapcsolatbővítés A Bana(ES), Gorlice(PL), Bátka (SK)településekkel. A fogadó település és a meghívottak bemutatása, hagyományőrzőinek bemutatkozása. Testvértelepülési kapcsolatainkat erősítettük meg spanyol, szlovák és lengyel testvérünkkel. A nemzeti kulturális vívmányok megtartását Európai szintre emeltük. E nap szolgált a Generációk közötti párbeszéd, sport- és aktív szabadidő, aktív időskor kérdésköreinek megvitatására. Ugyancsak e nap programjai járultak hozzá legmarkánsabban a kultúraközi párbeszédhez elősegítéséhez, a nyelvi és kulturális sokszínűséget közvetítették.

13/12/2017 – én A fejlesztés Európája - Örökségünk és Jövőnk, - Programzáró, értékelő nap.Az utolsó napon sort kerítettünk a projekt értékelésére, a további feladatok, jövő évi programok megbeszélésére. A közösen feldolgozott félelmekről, bővített ismeretekről adtak számot polgáraink Lehetőséget biztosítottunk a polgároknak, hogy közreműködjenek és részt vegyenek egy demokratikus és a világra nyitott Európa építésében, melyet kulturális sokszínűsége gazdagít és fog össze – azaz fejleszti az Európai Unió polgárságát.