Consiliul Local al comunei Atid, judetul Harghita are urmatoarea componenta:

Primar: Szilveszter Attila

Viceprimar: Birtalan Róbert

Secretar: Péter András

Tanácsosok névsora / lista consilierii


......