HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

Siklód webkamera

 play-309042 960 720

Közérdekű információk

537005, Etéd, Fő u. 469.

Hargita megye

Tel:0266-226201

Fax: 0266-226259 

comunaatid@yahoo.com

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

Facebook Like Box

Önkormányzat Facebook

Anunţ de participare - culte

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în comuna Atid, pe anul 2017

 

1. Autoritatea contractantă: Comuna Atid, cu sediul în Atid, cod postal : 537005 Atid Str. Principala nr. 469 jud Harghita, telefon : 0266-226259   fax : 0266-226201 CUI/CIF: 4367884

2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea 350 art. 20 alin 1. privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

3.Solicitanții pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei Atid.

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Încadrulacestui program înanul2017vor fi finanțatelucrările legate de:

•          executarea instalațiilor termice pentru biserici

•          renovare sau construire biserică și anexă bisericească

•          renovare sau construire casă mortuară

•          renovare sau construire tabără pentru copii

•          renovare sau construire casă comunitară

•          renovare sau înființare arhivă (Reparații la sediul administrativ și conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu).

5. Suma aprobată pentru anul 2017: 35.000 lei

6. Durata programului: anul 2017.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Primăriei comunei Atid, cod postal : 537005 Atid Str. Principala nr. 469 jud Harghita, sat Atid. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 18. septembrie 2017 , orele 12,00.

8. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor:19. septembrie 2017 orele 12:00 – 20 septembrie 2017 orele 12:00

9. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culte Religioase, se pot procura de la sediul Comunei Atid, Atid Nr. 469. Jud Harghita, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reprezentant legal,

Szőcs László

Semnătura /ştampila