HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

Siklód webkamera

 play-309042 960 720

Közérdekű információk

537005, Etéd, Fő u. 469.

Hargita megye

Tel:0266-226201

Fax: 0266-226259 

comunaatid@yahoo.com

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

Facebook Like Box

Önkormányzat Facebook

ANUNT DE ATRIBUIRE

ROMANIA

JUDETUL HARGHITA

COMUNA ATID

Nr. 4249/06.09.2016

ANUNT

de atribuire a contractelor de finantare in cadrul Sesiunii de seleclie, exclusiv proiecte culturale, culte religioase si sport

In urma selectiei publice de proiecte, organizate de Comuna Atid— in cadrul Sesiunii I - proiecte culturale, culte religioase si sport a programului de acordare finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul Comunei Atid, pentru activitati non-profit de interes local, conform –  prevederilor Legii Nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru nonprofit de interes general, cu modificari si completari ulterioare prin Hotararile Consiliul Local Atid Nr. 16, 17, 18 din anul 2016 s-au atribuit urmatoarele contracte de finantare nerambursabile:

Programului anual de sprijinire a a activităţilor sportive în comuna Atid pe anul 2016:

-          Nu a fost depus nici o cerere de finantare

Programului general de finantare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale pe anul 2016:

Nr. crt

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Suma acordată

1.

ASOCIATIA PENTRU COPII DIN COMUNA ATID – ETÉD KÖZSÉG GYEREKEIÉRT EGYESÜLET

Dansul popular in satul Atid

2630

2.

ASOCIATIA PENTRU COPII DIN COMUNA ATID – ETÉD KÖZSÉG GYEREKEIÉRT EGYESÜLET

Dansul popular in satul Criseni

2630

 

TOTAL

 

5269

Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în Comuna Atid, pe anul 2016:

Nr. crt

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Suma acordată

1.

-         PAROHIA UNITARIANA INLACENI

Lucrari de renovare la casa parohiala Inlaceni

6.000

2.

-         PAROHIA REFORMATA ATID

Reparatii la cladirea lacasului de cult al parohiei Atid

17.000

3.

-         PAROHIA REFORMATA CRISENI

Reparatii capitala la biserica reformata Criseni

12.000

 

TOTAL

 

35.000

Datorită neîndepălinirii criteriilor minime de calificare stabilite prin program, au fost declarate neeligibile următoarele propuneri de proiecte :  Nu este cazul

Atid la data de 06.09.2016

PRIMAR

Szőcs László