HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

Siklód webkamera

 play-309042 960 720

Közérdekű információk

537005, Etéd, Fő u. 469.

Hargita megye

Tel:0266-226201

Fax: 0266-226259 

comunaatid@yahoo.com

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

Facebook Like Box

Önkormányzat Facebook

ANUNT DE PARTICIPARE

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului de sprijinire a sportului din Comuna Atid, pe anul 2015

1. Autoritatea Contractantă:

Comuna Atid,  cu sediul în Atid, Str. Principală nr. 469 jud. Harghita.

 Cod Fiscal 4367884, tel. 0266-226259, fax 0266-226201.

2. Solicitanţii pot fi:

Solicitanții pot fi cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramuri de înregistrate legal, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Comunei Atid.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

  • Sportul pentru toţi - evenimente sportive
  • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite

5. Suma aprobată pe anul 2015: 3500 lei.

6. Durata programului: anul 2015.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect pe suport hârtie în 2 exemplare la registratura Primăriei comunei Atid, cod poștal 537005, Str. Principală nr. 469 sat Atid.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15.10.2015 , orele 13,00..

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare,se pot procura de la sediul Primăriei Atid , cod poștal 537005, Str. Principală nr. 469 sat Atid. 

                                   Atid, 21.09.2015

Attachments:
Download this file (palyazati aktacsomo.zip)palyazati aktacsomo.zip[ ]91 kB