ANUNT DE PARTICIPARE

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului de sprijinire a sportului din Comuna Atid, pe anul 2015

1. Autoritatea Contractantă:

Comuna Atid,  cu sediul în Atid, Str. Principală nr. 469 jud. Harghita.

 Cod Fiscal 4367884, tel. 0266-226259, fax 0266-226201.

2. Solicitanţii pot fi:

Solicitanții pot fi cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramuri de înregistrate legal, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Comunei Atid.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

  • Sportul pentru toţi - evenimente sportive
  • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite

5. Suma aprobată pe anul 2015: 3500 lei.

6. Durata programului: anul 2015.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect pe suport hârtie în 2 exemplare la registratura Primăriei comunei Atid, cod poștal 537005, Str. Principală nr. 469 sat Atid.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15.10.2015 , orele 13,00..

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare,se pot procura de la sediul Primăriei Atid , cod poștal 537005, Str. Principală nr. 469 sat Atid. 

                                   Atid, 21.09.2015

Attachments:
Download this file (palyazati aktacsomo.zip)palyazati aktacsomo.zip[ ]91 kB