Kedvezmény a méhészeknek

Kedvezmény a méhészeknek, pontosabban a méhszállító autókra. 

A 383/2013-as törvény értelmében adókedvezményben adómentességet élveznek a méhszállító autók. 


"Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
Art. 16
(1) Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mijloacele de transport autopropulsate inregistrate in circulatie, care efectueaza transportul stupilor in pastoral, sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport."