KŐRISPATAKI ADVENTISTA EGYHÁZ

 

 

„Az adventizmus a protestantizmusból kiindulva, azt tovább fejlesztve igyekszik közelebb jutni a Szentírás eredeti üzenetéhez.” (E.G. White)

 

Kőrispatakon az advent üzenet 1915-1920 közötti időben jelenik meg Tamási Róza és Eszter, valamint a Kertész és a Hermán családok által. Ő hozzájuk az advent üzenet egy állítólagos bözödújfalusi személy által jut el, valamint később egy szolokmai Jakab család által is.
A Hetednapi Adventisták amint, a nevük is elárulja a hét hetedik napját, a szombatot ünneplik meg. Isten megmásíthatatlan törvényének negyedik parancsolata kéri a hetedik nap, a szombat megünneplését, mint nyugalomnapot. (2Mózes 20:8-11)

 

Az advent szó, eljövetelt jelent, így az adventisták áldott reménysége az evangélium csúcspontja Jézus Krisztus második valóságos, látható eljövetele, melyet hisznek, várnak, é Adventista imhaház s hirdetnek. (János 14:1-3)
1920-tól egyre nagyobb érdeklődés lett az advent üzenet iránt, így újabb családok csatlakoztak az advent mozgalomhoz: Kecseti Mária, Szász Elekné, Tiboldi Berta, Jakab Jóskáné, Csetri Júlia, Tamási Elek, Kecseti Imre, Török Antal Margit, Kertész Berta, id. Szőcs Lajos, Lakatos Ilona.
Szombatonkénti összejövetelük helye Kecseti Mária néninél történt, és volt egészen 1990-ig. Ekkor az adventista testvérek egy nagyobb imaház építéséhez kezdtek melyet 1991-re sikerült is befejezni. A kőrispataki gyülekezet 28 taggal rendelkezik.
Rendszeres szombati programok a reggeli imaelmélkedés 9 - 9: 30-ig majd a Szombatiskola (közös bibliatanulmányozás), 10:30-ig, valamint 11 órától a délelőtti istentisztelet, ebédszünet után 15 órától délutáni istentisztelet.
Mindenkit szeretettel várunk!